Jūsu norādītās riepas vai citas preces piegādās "BILANS.LV" partneris - SIA "Venipak Latvija" vai cits kurjeruzņēmums.

Piegādes termiņi

Katrā pozīcijā norādīts precīzs piegādes laiks un pat stundas, no 3 stundām līdz dažām darba dienām. Lielākajai daļai preču preču piegāde tiek veikta 1 -2 darba dienas. Ja prece tika pasūtīta un apmaksāta pēc 13:00, piegādes termiņu var palielināt par 1 dienu. Ja piegāde tiek veikta ar Eiropas tirgiem. Piemēram, Vācija. Šādā gadījumā piegādes termiņi var būt līdz 6 -7 darba dienām. Katrai precei norāda konkrēto iespējamo piegādes laiku.

Piegādes izmaksas

Preces piegāde Latvijas Republikā ir bez maksas, ja nopirktās preces summa pārsniedz 200 euro. Ja nopirktās preces summa nesasniedz 200, - €, visa preču groza piegādes cena ir 8, - €.

Smagās tehnikas kravas un agroriepu un akumulatoru piegāde tiek apmaksāta papildus. Kravas un lauksaimniecības riepu piegādes vērtība Latvijā ir 3% no preces vērtības. Akumulatoru piegādes maksa smagajai tehnikai 8, - €/d.

Preču izņemšana uz vietas

Jūs varat bez maksas izņemt riepas vai citu pasūtītu preci mūsu veikalā, Rēzeknē, Daugavpils ielā 6.